KALİTE

TUALCOM Elektronik A.Ş olarak amacımız;

TUALCOM, kalitenin ulaşılması gereken bir hedeften ziyade devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını tedarikçilerinden müşterilerine kadar uzanan herkesin benimsemesini sağlayarak toplam kalite bilincini yerleştirmektedir.

  • Yasal mevzuatlara ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak,
  • Müşteri istek ve beklentilerini yerine getirecek şekilde,
  • Verimliliği ve kaliteyi arttırmak için ‘sürekli iyileştirme’ ilkesiyle hareket ederek,
  • İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde,
  • Çalışanların mutluluğunu gözeterek,

ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan yüksek teknoloji, maliyet etkin ve yüksek verimlilikte ürün ve hizmet sağlamaktır.

Bütün TUALCOM çalışanları ürünlerin kalitesinden ve en az maliyetle üretilmesinden doğrudan sorumludur.

Bu ürün ve hizmetleri sağlarken, kalitenin ulaşılması gereken bir hedeften ziyade devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu bilincinin firma içinde ve birlikte çalıştığımız paydaşlarımızca benimsenmiş olması ve faaliyetlere yansıtılması esastır.

Bütün TUALCOM çalışanları ürün kalitesinden doğrudan sorumludur ve bunun farkındadır.  

KALİTE